HAD.VZDUCH 004x006 PA TRUBKA ČIERNA

Kód: 40001 S

HAD.VZDUCH 004x006 PA TRUBKA ČIERNA

 

Prevádzková teplota:
-60°C až +130°C
Bezpečnosť:
1,5 : 1
Norma:
DIN 74 324
Materiál:
PA 12 (polyamid 12) - čierny, odolný voči UV žiareniu
Použitie:
Doprava minerálnych olejov, motorovej nafty a vzduchu so stopami nemrznúcich zmesí. Polyamidové hadice sa používajú pre vzduchové brzdy a ako odvzdušňovacie, hydraulické a palivové potrubie motorových vozidiel.
Poznámka:
Na žiadosť zákazníka dodávame k hadiciam špeciálne spojky a rýchlospojky. Hadica je kalibrovaná na vonkajší priemer, ktorý je dôležitý pri objednávaní hadice.
Polyamid PA 12 je teplotne stabilizovaný, extrudovaný materiál.
Chemicky je odolný voči aromatickým i alifatickým uhľovodíkom, acetónu a benzínu.
Nie je odolný voči organickým a oxidačným kyselinám.
Uvedené parametre v tabuľke platia pri teplote 20°C.
Vyššia teplota má za následok zníženie prevádzkového tlaku.

Na stiahnutie