Kliknite pre viac produktov Zatvoriť
Žiadne nájdené produkty
Kliknite pre viac produktov Zatvoriť
Žiadne nájdené produkty
Sledujte nás na sociálnych sieťach

Cookies používané na webových stránkach TOMIRTECH

V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní povolených cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

 Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Pri ďalších návštevách webových stránok DPD sa súbory cookies rozpoznajú, vďaka čomu umožňujú uchovať vaše špecifické nastavenia, alebo vám ponúkať adresný obsah odpovedajúci vašim užívateľským preferenciám.

Informácie generované cookies zahŕňajú anonymizovanú IP adresu návštevníka stránok a sú prenášané na servery prevádzkovateľov služieb, ktorí sú vymedzení nižšie. Tieto servery sú umiestené v EU alebo v USA a zaručujú plný súlad s právnymi požiadavkami. Prevádzkovatelia služieb môžu informácie predávať Tretím stranám len vtedy, ak to pripúšťa platná právna úprava.

Prehľad typov cookies používaných na webových stránkach TOMIRTECH:

I. Cookies nevyhnutné pre prevádzku webových stránok

Jedná sa o  nastavenia, ktoré sú nevyhnutné pre samotnú správnu funkčnosť webových stránok. Tieto nastavenia nie sú špecifickou informáciou o užívateľovi. To sa týka rovnako aj niektorých cookies, ktoré zhromažďujú informácie o užívateľských preferenciách návštevníka webovej stránky, avšak neumožňujú jeho individuálnu identifikáciu, a preto sa na nich nevzťahuje ochrana poskytovaná osobným údajom.

II. Cookies so špecifickými užívateľskými nastaveniami

Sú cookies, ktorých pomocou sa uchovávajú informácie o užívateľských nastaveniach na webových stránkach. Tým prispievajú k zvyšovaniu komfortu užívateľa a zefektívňujú používanie webových stránok.

Tieto cookies nezaznamenávajú a nemonitorujú žiadne aktivity užívateľa pri návšteve iných webových stránok.

III. Remarketing

Cookies zhromažďujú informácie o preferenciách užívateľa pri vyhľadávaní a podľa toho cielia reklamné informácie podľa záujmov užívateľa.

Účelom tohoto spracovania je poskytnúť užívateľovi obsah odpovedajúci jeho možným preferenciám, čím je zvyšovaný užívateľský komfort. Cookies si zapamätajú, že užívateľ nejakú stránku navštívil a túto informáciu potom zdieľajú s ďalšími subjektami v rámci webových služieb.

Aké služby využívame k vyššie uvedeným účelom?

K prevádzke cookies a dosiahnutiu účelu, pre ktorý sú využívané, využívame služby:

-prevádzkované spoločnosťou Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Typy cookies spracovávané spoločnosťou Google sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/technologies/types

-prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tieto služby sa týkajú výhradne užívateľov s aktívnym účtom na Facebooku. Zásady spracovania cookies spoločnosti Facebook sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://www.facebook.com/policies/cookies

Ako môže užívateľ zamedziť používaniu cookies z webových stránok TOMIRTECH

 Užívateľ môže zabrániť sťahovaniu cookies do svojho zariadenia, prípadne už stiahnuté cookies kedykoľvek vymazať. Pretože postup sa môže líšiť v závislosti na používanom prehliadači, typu prístroja a podobne, odporúčame využiť postupy odporúčané priamo výrobcom produktu, ktorý užívateľ využíva.

 Informácie o presnom postupe je možné ľahko získať napr. zadaním dotazu „Ako vymazať cookies“ do akéhokoľvek internetového vyhľadávača.

Zabrániť zhromažďovaniu a užívaniu cookies v jednotlivých službách je možné aj pomocou postupov ponúkaných priamo jednotlivými poskytovateľmi, napr.:

 Google

-na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout je zverejnený postup, ako ukončiť záznam Vašich dát využívaných pre analytické účely.

- na adrese https://support.google.com/accounts/answer/2662922#stop_goog_p13 nájdete informácie o postupe vypnutia zhromažďovania informácií umožňujúcich personalizované reklamy.

Facebook

 -na adrese https://www.facebook.com/business/help/1415256572060999 nájdete postup pre vypnutie personalizovaných reklám na Facebooku

Menu

Nastavenia

Vytvoriť si zdarma účet na používanie zoznamu obľúbené.

Registrovať

Vytvoriť si zdarma účet na používanie zoznamu prianí.

Registrovať